dywizja budowlana

Działamy w branży budowlanej od 15 lat, sukcesywnie zabezpieczając coraz większe inwestycje. Wiemy, że każdy kontrakt budowlany ma inne potrzeby i wymaga indywidualnego podejścia do jego zabezpieczenia. Dobrze dopasowana oferta daje naszym klientom pełne poczucie bezpieczeństwa i umożliwia zawarcie kontraktu na korzystnych dla nich warunkach. Budujemy pomost pomiędzy inwestorem a ubezpieczycielami wspierając Klienta, zarówno podczas pozyskania ofert jak i przez cały czas trwania kontraktu. Specjalizacja branżowa pozwala nam skupić się na potrzebach klienta budowlanego, lepiej rozumieć rynek i szybko reagować, kiedy wymaga tego sytuacja.

dlaczego Aspergo?

 • Specjalizacja w tematach budowlanych

  Od lat skutecznie ubezpieczamy prace budowlano-montażowe. Dywizja budowlana to przede wszystkim doświadczenie w organizowaniu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz odpowiedzialności wykonawców od konsekwencji błędów lub zaniechań.

 • Zwiększenie szans zawarcia kontraktu

  Rozwiązania organizowane przez Aspergo ułatwiają wykonawcom składanie ofert, które mogą być zabezpieczone ubezpieczeniową gwarancją wadialną a nie gotówką, zwalniając z konieczności dysponowania wolnymi środkami.

 • Kompleksowe zabezpieczenie

  Naszych klientów wspiera zespół ponad 30 specjalistów o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu. Dzięki temu zapewniamy obsługę od etapu składania ofert, przez etap zawierania (NWK) do etapu realizacji (asysta w zakresie likwidacji szkód).

 • Lepsza pozycja negocjacyjna

  Dzięki naszej długoletniej współpracy z ubezpieczycielami nasz klient zyskuje partnera o lepszej pozycji negocjacyjnej, zdeterminowanego by uzyskać najbardziej korzystne rozwiązania.

 • Potwierdzona skuteczność

  Od 2007 roku z sukcesem zabezpieczyliśmy ponad 2500 inwestycji budowlanych.

 • Elastyczne podejście

  Dzięki stałej obserwacji rynku jesteśmy na bieżąco ze zmianami prawnymi i podatkowymi, nowymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi i wykorzystujemy tę wiedzę poszukując najlepszej oferty dla klienta.

 • Polisa OC brokera - 24 miliony złotych

  Jesteśmy w gronie zaledwie 1% brokerów w skali Polski posiadających polisę ponad kwoty wymagane przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu brokera ubezpieczeniowego, co daje naszym klientom dodatkowe zabezpieczenie.

referencje

 • Z Aspergo pracujemy od 2016 r. Od początku doceniamy zaangażowanie i kreatywność brokera, co przekłada się na skuteczność w radzeniu sobie z wyzwaniami, tak naturalnymi w branży budowlanej.
 • Aspergo nie tylko sprawnie organizuje nam dostęp do gwarancji, ale dba o to, aby spełniały wymagania naszych zleceniodawców i były w pełni przez nich akceptowalne.
 • Wierzymy, że ta współpraca - obejmująca poza gwarancjami ubezpieczeniowymi również inne linie ubezpieczeń - będzie kontynuowana w kolejnych latach.
 • Dziś, śmiało możemy stwierdzić, że nasze interesy są należycie reprezentowane a rekomendacje brokera są oparte na rzetelnej analizie rynku. W pełni im ufamy.
 • Wysoko oceniamy zaangażowanie brokerów z Aspergo i uważamy za bardzo pomocną ich otwartość i prezentowane zrozumienie naszego biznesu.
 • Możemy polecić usługi Aspergo wszystkim przedsiębiorcą, którzy wymagają rozwiązań szytych na miarę i oczekują zaangażowanego partnera biznesowego.
 • Wysoko oceniamy formułę współpracy opartą na partnerstwie oraz zaufaniu i możemy ją śmiało zarekomendować przedsiębiorcom.
 • Od momentu rozpoczęcia naszej współpracy Aspergo zoptymalizowało koszty uzyskania ochrony ubezpieczeniowej i wprowadziło mechanizmy usprawniające metody ubezpieczania.

opiekun dywizji

Jako Lider dywizji korzystam z tego, że mogę nadal spotykać się z klientami i być aktywnym brokerem tworzącym rozwiązania jakich potrzebują. Na drugim biegunie są zadania Wiceprezesa Aspergo jak zarządzanie zespołem i organizacja pracy. Negocjacje z zakładami ubezpieczeniowymi opierają się na relacjach długoterminowych, uczciwości i otwartości, której cały czas się uczymy. Wierzę, że rozwój naszej firmy, często utożsamiany wyłącznie z budowaniem struktury, powinien dziać się na wszystkich płaszczyznach. Cyfry nie są jedynym miernikiem rozwoju.

Michał Michnowicz

Lider dywizji budowlanej

Michał Michnowicz
Dywizja Biznesowa
Dywizja Samorządowa