thumb-1621

Zarys systemu Solvency II

Solvency II to system, który bada wypłacalność ubezpieczycieli. Zgodnie z założeniami tego projektu nadzór ubezpieczeniowy ma z większą determinacją kontrolować to, jak zakłady ubezpieczeniowe zarządzają ryzykiem. Poza tym do zadań nadzoru należy również dbanie o prawidłowe funkcjonowanie ustalonych w tym kontekście wytycznych. Solvency II zakłada ujednolicenie sposobów składania raportów przez zakłady ubezpieczeniowe w różnych państwach (ma objąć wszystkich członków Unii Europejskiej). Co stanowi myśl przewodnią projektu? Otóż ma on za zadanie wprowadzić większą zależność wielkości danego kapitału od tego, jak duże jest ryzyko, które podejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Jakie można wyróżnić główne różnice pomiędzy Solvency I a Solvency II? Obszar działań kontynuacji systemu z pewnością jest znaczenie większy. Wynika to z faktu, że nowy system bierze pod uwagę zupełnie nowe zjawiska. Solvency II wykorzystuje nowe metody z takich dziedzin, jak inżynieria finansowa (w szerszym znaczeniu tego terminu) czy zarządzanie ryzykiem w branży ubezpieczeniowej. Uwzględnia standardy w zakresie sprawozdawczości pozostające w zgodzie z regulacjami IASB, czyli International Accounting Standard Board. Jakie podstawowe cele stawia przed sobą Solvency II? Przede wszystkim ma za zadanie wypracować wymogi, które określałyby margines wypłacalności. Równie istotne jest zwiększenie synchronizacji podczas wyznaczania stopnia rezerw o charakterze technicznym.
Powrót