Gwarancja należytego wykonania umowy (gwarancja dobrego wykonania kontraktu) przez wykonawcę to zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane przez zamawiającego.

Zgodnie z art.147 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez wykonawcę w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń gwarantuje beneficjentowi wypłatę ustalonej sumy w przypadku, gdy zobowiązany (wykonawca) nie wywiąże się ze zobowiązań zapisanych w umowie. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to nierzadko zobowiązanie wieloletnie, dlatego wniesienie tego zabezpieczenia w pieniądzu powoduje długotrwałe zamrożenie często wysokich sum pieniędzy na koncie zamawiającego.

Gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania umowy pozwalają wykonawcy brać udział jednocześnie w kilku projektach i pomagają mu zachować płynność finansową w takiej sytuacji. Bez konieczności zamrażania pieniędzy, klient posiadający gwarant ubezpieczeniowy, może włączać się w kolejne projekty bez obawy o niepotrzebne problemy wynikłe z niewywiązania się wykonawcy z umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest również gwarancją realizacji umowy zachowując jak najwyższą jakość wykonania. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu zapewnia zamawiającemu możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku zauważenia rażących nieprawidłowości. Zatem zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązuje kontrahentów do rzetelnego wykonania zlecenia zawartego w umowie. Jednocześnie zamawiający posiada zabezpieczenie finansowe, które w przypadku dopuszczenia się przez realizatora zlecenia zaniedbania, może pokryć ewentualne naprawy bądź dalszą realizację przedsięwzięcia.

Kancelaria Brokerska Aspergo wspiera swoich klientów podczas rozmów z zamawiającymi i negocjuje najlepsze warunki uzyskania gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy oraz gwarancji usunięcia wad i usterek. Dzięki naszej pomocy prawidłowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie tylko formalnością. Współpracując z klientem, dokonujemy analizy, która w późniejszym procesie prowadzi do utworzenia umowy satysfakcjonującej dla obu jej stron. Działamy rzetelnie, sprawnie i fachowo, co niejednokrotnie nasi klienci podkreślali w wystawianych nam opiniach – zadowolenie klienta jest dla nas wyznacznikiem dobrze wykonanej pracy zespołu. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jaką pomoc możemy zaoferować Twojej firmie.

Zadzwoń bądź napisz do nas.