Zalania czy przepięcia w instalacji elektrycznej czasami trudno jest uniknąć.

Jesteśmy po to, aby zminimalizować stres i formalności związane ze szkodami w budynkach wielomieszkaniowych, podnosząc tym samym komfort ich mieszkańców. Zapewniamy profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe oraz wsparcie w procesie likwidacji szkód dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, aby zapewnić ochronę w dwóch najważniejszych aspektach: na wypadek uszkodzenia wspólnego mienia oraz w przypadku roszczeń osób trzecich o naprawienie wyrządzonych szkód.


Program ubezpieczenia budynków wielomieszkaniowych od zdarzeń losowych ma zapewniać ochronę w przypadku zarówno zdarzeń katastroficznych, jak pożar czy powódź, jak i codziennych problemów związanych np. z zalaniami przez dach czy graffiti na elewacji budynku. Istotny jest dobór rozszerzeń ochrony o ryzyka charakterystyczne dla danej lokalizacji, np. o szkody powstałe w związku z zamieszkami czy strajkami.

 

Odpowiedzialność cywilna wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej to ochrona na wypadek roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniem mienia lub uszkodzeniem ciała powstałych najczęściej na skutek zaniedbania lub niewłaściwego wykonania obowiązków spoczywających na wspólnocie mieszkaniowej. W tym ubezpieczeniu członkowie wspólnoty i najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych traktowani są jako osoby trzecie.

 

Zachęcamy do kontaktu przedstawicieli wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości zainteresowanych bezpłatnym doradztwem i optymalizacją kosztów związanych z ochroną ubezpieczeniową.

Zapraszamy na naszego firmowego bloga

gdzie można dowiedzieć się: jak rozwiązać problemy, z którymi borykają się przedstawiciele branży mieszkaniowej

Produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla branży mieszkaniowej:

icon-652

Ubezpieczenie OC

icon-653

Ubezpieczenie mienia

icon-654

Ubezpieczenie zarządu

Referencje


member-1398

Tomasz Szajbe

Broker ubezpieczeniowy
Osoba odpowiedzialna za produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla branży mieszkaniowej

+48 533 404 101