Gwarancje ubezpieczeniowe to produkt dedykowany wszystkim przedsiębiorcom, którzy biorą udział w przetargach jako oferenci.

Gwarancje ubezpieczeniowe to produkt dedykowany wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawierają umowy, również w trybie przetargów, wymagające wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Zakłady ubezpieczeń oferują obecnie gwarancje finansowe zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania umowy oraz gwarancje usunięcia wad i usterek. Gwarancje budowlane to nie jedyny możliwy sposób wsparcia i ochrony dla wykonawców. Specjalnie dla firm budowlanych, inwestorów oraz innych uczestników procesu budowlanego, stworzone zostało „ubezpieczenie budowlano-montażowe” (ubezpieczenie CAR – ubezpieczenie ryzyk budowy). Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę dla prac budowlanych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych prac w wyniku np. działania sił przyrody odszkodowanie pozwala naprawić uszkodzenia.

Gwarancja ubezpieczeniowa to skuteczna alternatywna dla zabezpieczenia zobowiązań wykonawcy w postaci gotówki wpłacanej zamawiającemu.

Dodatkową, często wymaganą przez Zamawiających usługą jest ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem, a także z wykonywaniem konkretnego kontraktu.

Dla tych przedsiębiorców, którzy chcą szczególnie zadbać o swój interes majątkowy, oferowane jest coraz popularniejsze ubezpieczenie członków zarządu spółki kapitałowej, dzięki któremu prezesi i inni zarządzający mogą czuć się bardziej komfortowo i nie obawiać się konsekwencji wynikających roszczeń, kiedy odpowiedzialność członków zarządu staje się źródłem roszczenia.

Zakres naszych usług

Kancelaria Brokerska Aspergo oferuje uczestnikom procesu budowlanego profesjonalne doradztwo i wsparcie na etapie pozyskiwania dedykowanych im produktów ubezpieczeniowych, takich jak: wspomniane wyżej gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie ryzyk budowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy, ubezpieczenie maszyn budowlanych, a także ubezpieczenie członków zarządu spółki kapitałowej.

Branża budowana i transportowa

Produkty ubezpieczeniowe dedykowane specjalnie dla branży budowlanej to także m.in. ubezpieczenie OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej), ubezpieczenie CAR/EAR (Construction All Risk/Erection All Risk), a także ubezpieczenie osobowe czy kontraktowe. W branży transportowej istotne natomiast będą usługi takie jak ubezpieczenie komunikacyjne lub CARGO (ubezpieczenie ładunku w transporcie). Firmom zajmującym się produkcją proponujemy natomiast ubezpieczenia majątkowe lub ubezpieczenia następstw szkód w środowisku.

Wybór oferty

Kancelaria Brokerska Aspergo nadzoruje realizację umów ubezpieczenia, również w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego. Nasi klienci mogą być pewni, że niezależnie od rodzaju nieprzewidzianego wypadku, odszkodowanie lub należne świadczenie zostanie im wypłacone. Ubezpieczenie mienia pomoże Państwu pokryć koszty związane z odbudową budynku dotkniętego skutkami powodzi, czy też pożaru. Brokerzy Kancelarii Brokerskiej Aspergo z przyjemnością pomogą Państwu wybrać najlepszą ofertę także gwarancji ubezpieczeniowej, która pozwoli Wam na realizację zamierzonych planów niezależnie od nieprzewidzianych okoliczności.

Zapraszamy do współpracy

To, co nas cechuje, to przede wszystkim kompleksowość. Po przeprowadzeniu audytu pomożemy Ci dobrać odpowiednie ubezpieczenie, zadbamy także o wszelkie niezbędne formalności. Dynamiczni, nowocześni i otwarci – tacy właśnie jesteśmy. Sprawdź, co możemy zaproponować Twojej firmie!