kalkulator

Czym zajmuje się Polska Izba Ubezpieczeń?

Założona w 1999 roku Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza towarzystwa ubezpieczeniowe (przynależą do niej na zasadzie obligatoryjności). Do zadań owej organizacji ubezpieczeniowej należy reprezentowanie wszystkich przynależących do niej jednostek i zapewnienie dobrego wizerunku całej działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Głównym jej celem jest udzielenie odpowiedniego wsparcia legislatywie w zakresie tworzenia nowych aktów prawnych odnoszących się do dziedziny ubezpieczeń. Wpływa tym samym na to, żeby polskie prawo asekuracyjne stało na wysokim poziomie. Te kwestie nie wyczerpują tematu – misją Polskiej Izby Ubezpieczeń jest społeczne oddziaływanie i skuteczna polityka informacyjna, służące upowszechnianiu wiedzy na temat branży ubezpieczeniowej i płynących z niej korzyści. Dba o dobrą komunikację pomiędzy różnymi częściami sfery publicznej oraz społeczeństwa w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Jakie partykularne zadania wyznacza sobie organizacja? PIU działa na rzecz powstawania i umacniania się samorządowej działalności w zakresie ubezpieczeń. Współpracuje na arenie międzynarodowej ze swoimi odpowiednikami oraz zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Ocenia również nowe prawo ubezpieczeniowe i wysuwa własne projekty. Ponadto nawiązuje i stymuluje społeczny dialog na rzecz wzajemnego zaufania.
Powrót