ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) jest dbanie o to, aby prawa ubezpieczonych były przestrzegane. Organizacja wypłaca odszkodowania zagwarantowane w ramach OC rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych oraz właścicieli pojazdów mechanicznych. Robi to w dwóch sytuacjach. Pierwsza to nieustalenie informacji o sprawcy, natomiast druga ma miejsce wtedy, kiedy sprawca nie posiada ubezpieczenia. Jak możemy poinformować UFG? Otóż należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w swojej ofercie opcję OC. W jaki sposób działalność omawianej w tym artykule instytucji jest finansowana? Organizacja pobiera wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych, których działania mają gwarancję UFG. Źródłem pewnej części środków są opłaty karne egzekwowane od osób, które uchyliły się od zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponadto dochody UFG pochodzą z posiadanych przez fundusz lokat. Pobieranie kar od osób bez obligatoryjnego ubezpieczenia OC umożliwiają instytucji dane przekazywane jej przez policję oraz inne służby odpowiedzialne za tę kwestię. Warto wiedzieć, że istnieje również System Wykrywania Nieubezpieczonych Pojazdów, czyli wirtualny policjant Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pozwalający wirtualnie odnaleźć tych, którzy nie dokonują zakupu owego obowiązkowego ubezpieczenia.
Powrót