procedura likwidacyjna

Co to jest procedura likwidacyjna?

Co możemy zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo staje się nierentowne? Wielu przedsiębiorców postanawia je sprzedać. Można również doprowadzić do likwidacji firmy. Wymaga to decyzji przynajmniej 2/3 członków spółki w formie uchwały. Zanim przedsiębiorstwo przestanie istnieć, do czasu zakończenia procedury likwidacyjnej wciąż stanowi osobowość prawną. Co to oznacza? Otóż w dalszym ciągu przejawia pewną aktywność, ograniczoną jednak do unormowania i finalizacji najważniejszych kwestii. Możemy przez to rozumieć, że firma spłaci swoje zobowiązania, upłynni kapitał lub doprowadzi do zwrotu należnych jej wierzytelności. Po rozpoczęciu procedury do nazwy spółki dodawany jest człon "w likwidacji". Wspólnicy odzyskują swoje pieniądze po spłacie długów. Dochodzi do podziału majątku proporcjonalnie do wielkości udziałów. Mogą istnieć odstępstwa od tej zasady, jeżeli reguluje je specjalna umowa. Kodeks spółek handlowych przewiduje sytuacje, w których może dojść do uruchomienia procedury likwidacyjnej. Dzieje się tak, kiedy firma ogłasza upadłość. Pewne czynniki umożliwiające dokonanie likwidacji są niekiedy zawarte w umowie spółki. Ponadto wspólnicy mogą albo zdecydować się albo na rozwiązanie działalności, na przeniesienie siedziby do innego kraju. Co ważne, likwidatorami spółki nazywamy przeważnie członków zarządu. Muszą oni poinformować sąd rejestrowy o swojej uchwale.
Powrót