thumb-1546

Co to jest autocasco?

Autocasco, zwane potocznie AC, jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym dotyczącym pojazdu oraz jego wyposażenia, zarówno podstawowego, jak i dodatkowego, wyszczególnionego przez klienta w podpisanej umowie. Ubezpieczenie obejmuje głównie uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu powstałe w wyniku kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego, a także kilka innych okoliczności. Należą do nich m.in. kolizja bez winy ubezpieczonego, zarówno z innymi samochodami, jak i np. zwierzętami, uszkodzenia pojazdu przez zwierzęta, osoby trzecie lub zjawiska atmosferyczne, pożar, wybuch lub kradzież. Powyższa lista jest oczywiście niepełna, ponieważ umowa z ubezpieczycielem może przyjąć różne kształty, w zależności od oferty ubezpieczyciela oraz od preferencji klienta. Faktem jest jednak, że pieniądze z tytułu AC nie zostaną wypłacone wówczas, gdy zniszczenie lub kradzież samochodu powstało w wyniku niedbałości klienta, oczywiście za wyjątkiem kolizji drogowej. Wysokość odszkodowania zależna jest od wielu czynników, takich jak rodzaj zniszczeń lub szkody, wiek pojazdu, wariant ubezpieczenia czy udział własny Ubezpieczonego. Polisa AC zawierana jest zazwyczaj na rok, rzadziej na krótszy czas, i po upływie terminu określonego w umowie ubezpieczeniowej należy ją przedłużyć. Wysokość składek, podobnie jak odszkodowania, zależna jest od wielu czynników, takich jak wartość oraz wiek auta, doświadczenie oraz umiejętności kierowcy, jego miejsce zameldowania, przeznaczenie pojazdu czy forma płatności.
Powrót