Blog Miniatura

U nas takie rzeczy się nie zdarzają!

Może zabrzmi to nieco patetycznie, ale zależy nam, aby budować świadomość ubezpieczeniową wśród swoich Klientów. Dotyczy to w szczególności biznesu municypalnego, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia. Zazwyczaj naszym zadaniem jest zbudowanie od podstaw kompleksowego programu ubezpieczenia. Jego ważnym elementem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które tak często, również przez przedsiębiorców, [...]
Blog Miniatura

Klauzula 18.4 FIDIC a ubezpieczenia

Klauzula 18.4 FIDIC – NNW czy OC Pracodawcy?   Czerwona Książka FIDIC to najczęściej stosowane przy inwestycjach strukturalnych oraz innych znaczących kontraktach budowlanych regulacje stanowiące szkielet umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą tzw. warunki ogólne. W zależności od indywidualnego zamierzenia inwestycyjnego wprowadza się tak zwane warunki szczególne zawierające klauzule dostosowane każdorazowo [...]
Blog Miniatura

Gwarancja ubezpieczeniowa a szkody w środowisku

Zgodnie z brzemieniem art. 187 ustawy Prawo ochrony środowiska, który dopuszcza, w przypadku szczególnie ważnego interesu społecznego związanego z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniach wydawanych przez organ ochrony środowiska, ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz [...]
Blog Miniatura

Szkody w środowisku a warunki ubezpieczenia OC ogólnej

Jakiś czas temu zmieniły się przepisy faktycznie dotyczące dużej części polskich przedsiębiorców. Ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 75  poz. 493) wprowadzono odpowiedzialność za szkody w środowisku w zakres znacznie wykraczającym, niż udzielana ochrona wynikająca z zastosowania odpowiedniego rozszerzenia [...]