thumb-1540

Co to jest OWU?

OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, są przepisami prawnymi zawartymi w każdej umowie ubezpieczeniowej. OWU określają przede wszystkim przedmiot oraz zakres ubezpieczenia, czyli to, co ubezpieczamy, oraz od jakich ryzyk. Poza tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajduje się wykaz praw i obowiązków obydwu stron podpisujących polisę ubezpieczeniową, sposób określenia wysokości powstałej [...]
Blog Miniatura

Grupowe ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia grupowe na życie stają się coraz bardziej powszechne. W związku z coraz większą świadomością i dostępnością tych ubezpieczeń firmy coraz chętniej chcą poznać warunki tego ubezpieczenia. Podstawowe dane jakie są potrzebne aby przygotować ofertę to struktura wiekowo- płciowa zatrudnionych- czyli określenie ilości zatrudnionych, ich wieku, płci oraz rodzaju wykonywanej [...]