thumb-1533

Jakie są metody rozliczania szkody?

Istnieją dwa warianty likwidacji szkód komunikacyjnych: kosztorysowy i serwisowy.   Wariant kosztorysowy (gotówkowy) – odszkodowanie ustalane jest w oparciu o kosztorys sporządzony przez Ubezpieczyciela. Wycena szkód jest dokonywana przez rzeczoznawcę powołanego przez Ubezpieczyciela, na podstawie indywidualnej oceny uszkodzeń pojazdu związanych z przedmiotowym zdarzeniem. W tym wariancie wartość części i materiałów niezbędnych [...]
thumb-1536

Co to jest alokacja?

W ekonomii alokacją nazywa się przydzielenie jakiegoś zasobu, niekoniecznie pieniędzy, do jakiegoś procesu. Jest ona jednym z elementów planowania strategicznego, związanego z użyciem dostępnych środków. Ostatecznym celem alokacji jest odniesienie wymiernych korzyści w przyszłości. Warto pamiętać, że alokacja polega głównie na gospodarowaniu zasobami, których ilość jest ograniczona. Oznacza to, że [...]
Blog Miniatura

Najskuteczniejszy bodziec dla zamawiającego

Fundusze UE.   To co w tej chwili obserwujemy jest czasami wręcz zabawne. O ile przez kilka lat zamawiający chcieli przerzucić pełną odpowiedzialność za powodzenia projektu na wykonawcę i niemal zawsze im to się udawało, tak teraz widmo konsekwencji w postaci konieczności zwrotu środków jest świetnym dopingiem dla zamawiających.
Blog Miniatura

Hej Stary – gdzie moja gwarancja?

Przedsiębiorcy, chcący uzyskać gwarancję ubezpieczeniową, muszą zdawać sobie sprawę z realnych problemów jakie mogą pojawić się w roku pozyskiwania takiej formy zabezpieczenia kontraktu.   Rozpatrując kwestie od strony Beneficjenta (Zamawiającego) przyczynami problemów może być: Wzór gwarancji, nawet po dokonanych korektach, jest nie akceptowalny przez Beneficjenta. Osoba Gwaranta nie jest mile [...]
Blog Miniatura

Wydanie gwarancji – krok po kroku

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć etapy wydania gwarancji ubezpieczeniowej. Startujemy w chwili, kiedy pojawia się zapotrzebowanie na gwarancję – czyli podpisywany jest kontrakt lub jest on na takim etapie, kiedy przedłożenie gwarancji jest albo wymagane, albo na rękę wykonawcy.   Etap pierwszy – wniosek Wykonawca zleca wystawcy (gwarantowi, który w [...]
Blog Miniatura

Jak się zabezpiecza gwarancję?

Tak, jak pisaliśmy w poprzednim wpisie o gwarancjach, jeśli dojdzie do wypłaty z gwarancji, podmiot który tę gwarancję wystawił ma roszczenie zwrotne do Zlecającego gwarancję, który musi zwrócić wypłaconą kwotę.   Stąd w praktyce każdej wydanej gwarancji towarzyszy jej odpowiednie zabezpieczenie. Sposób zabezpieczenia możemy rozpatrywać przez jego rodzaj oraz kwotę. [...]
Blog Miniatura

Gwarancje ubezpieczeniowe – podstawy

Ten post powinien być pierwszym na naszym blogu. To właśnie temat gwarancji ubezpieczeniowych jest nam najbliższy z zawodowego punktu widzenia. Przeglądając zasoby sieci prócz jednego adresu nie natknęliśmy się na miejsce, w którym można byłoby się dowiedzieć czegoś więcej niż wynika to z frazesów w folderach reklamowych firm ubezpieczeniowych. Często, [...]
Blog Miniatura

Gwarancja ubezpieczeniowa a szkody w środowisku

Zgodnie z brzemieniem art. 187 ustawy Prawo ochrony środowiska, który dopuszcza, w przypadku szczególnie ważnego interesu społecznego związanego z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniach wydawanych przez organ ochrony środowiska, ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz [...]
Blog Miniatura

Ale ja chcę tylko wadium! W czym problem?

Klienci posiadający zdolność finansową oraz limit do otrzymania gwarancji wadialnej muszą zrozumieć, iż nie jest to warunek wystarczający do wydania takiej gwarancji. Mimo kilkuletniej współpracy z Ubezpieczycielem za każdym razem może on odmówić „poręczenia” gdy będzie miał przesłanki do stwierdzenia, iż może dojść do niezrealizowania kontraktu zgodnie z umową i [...]
Blog Miniatura

Należyte wykonanie (przedmiotu) umowy

Blog Miniatura

Wiosna w przetargach?

Czuć, że zbliża się sezon budowlany. Przetargów na roboty budowlane tak jakby więcej po Nowym Roku. Większa intensywność Zamawiających pozwoliła zaobserwować pewną prawidłowość w wyborze drugiego, obok najniższej ceny, kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nowalizacjia PZP, która weszła w życie z dniem 19 października 2014 ograniczyła [...]
Blog Miniatura

Nie będzie aneksu do gwarancji?

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu ma za zadanie zabezpieczyć interes Inwestora przed niewykonaniem bądź nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, tym samym okresem trwania musi być tożsama z okresem trwania umowy. Co się dzieje w przypadku sporządzenia aneksu do Umowy przedłużającego okres jej realizacji? W umowie kontraktu znajdujemy zapisy, iż w przypadku [...]
Blog Miniatura

Gwarancje? Komu to potrzebne?

Czasami spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy zabezpieczają wadium lub należyte wykonanie umowy kaucją pieniężną.   Argumentacja jest różnorodna, a najczęściej przewijają się takie oto stwierdzenia: Gotówka jest prostsza – ot, trzeba tylko wykonać przelew. Proces uzyskania gwarancji jest długotrwały i często nie kończy się powodzeniem. Za gwarancję trzeba zapłacić, a [...]