thumb-1586

Na czym polega zasada actio directa?

Zasada actio directa jest jedną z ważniejszych zasad stosowanych obecnie w branży ubezpieczeniowej. Trudno sobie w ogóle wyobrazić obowiązkowe ubezpieczenia OC, na przykład komunikacyjne, bez zastosowania tej zasady. W art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego czytamy, że podmiot, który jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego [...]
thumb-1580

Czym jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (zwane również all risk) jest swego rodzaju systemem wyznaczania zakresu ubezpieczenia, w którym wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde zdarzenie niewyłączone w OWP. Tym samym all risk pozwala na uzyskanie odszkodowania za każde zdarzenie, które początkowo trudno zdefiniować, a które nie zostało wcześniej wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Jest [...]
thumb-1575

Co zabezpiecza ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo jest ubezpieczeniem towarów w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. Może obejmować zarówno transport drogowy, jak i kolejowy, lotniczy, morski czy kombinowany. W przypadku transportu krajowego leży zazwyczaj w gestii właściciela towaru, podczas gdy w transporcie międzynarodowym gestia ubezpieczeniowa może być ustalana pomiędzy stronami transakcji. Nie ma znaczenia, czy towary [...]
thumb-1571

Co to jest assistance?

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem mającym na celu zapewnienie pomocy osobie wykupującej tego rodzaju polisę w różnych nieoczekiwanych sytuacjach. Assistance związany jest przede wszystkim z transportem samochodowym, turystyką, usługami medycznymi, bankowymi lub mieszkaniowym. Zakres świadczonych usług zależny jest od konkretnej oferty ubezpieczeniowej i może przyjąć różne formy. Nie ma jednej, konkretnej [...]
thumb-1568

Czym jest BLS?

BLS jest skrótem od bezpośredniej likwidacji szkód. Jest to rozwiązanie stosowane w ubezpieczeniach OC, najpopularniejsze w obowiązkowym ubezpieczeniu opłacanym przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. BLS polega na uzyskaniu należnego świadczenia za powstałą szkodę od własnego ubezpieczyciela, a nie od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Innymi słowy poszkodowany otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczającego go towarzystwa, [...]
thumb-1565

Kim jest cedent?

Określenie definicji cedenta w znaczeniu, w jakim stosowany jest ten termin w branży ubezpieczeniowej, wymaga uprzedniego przypomnienia, czym w ogóle jest cesja. W dużym uproszczeniu cesja jest przeniesieniem części lub całości praw albo wierzytelności z majątku cedenta, czyli pierwotnego podmiotu, do majątku innego podmiotu, czyli cesjonariusza. Oznacza to, że po [...]