thumb-1607

Co może wchodzić w skład ubezpieczenia podróży zagranicznej?

Wybierając się w podróż, szczególnie za granicę, warto wykupić stosowne ubezpieczenie. Dokonując właściwego wyboru dostajemy bowiem gwarancję otrzymania niezbędnej pomocy niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia. Optymalne ubezpieczenie podróży zagranicznej zapewnia zwrot kosztów leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego, tak ważnego podczas przebywania poza granicami Polski. Z tytułu ubezpieczenia pokrywane są [...]
thumb-1603

Czym jest ubezpieczenie budowlane?

Istotą ubezpieczenia budowlanego, nazywanego też ubezpieczeniem ryzyk budowlanych, pozostaje zapewnienie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przy realizacji inwestycji budowlanych. Co ważne, ochroną objęte są zarówno szkody powstałe przy pracach kontraktowych i dotyczących mienia inwestora, jak i tego będącego własnością wykonawcy. Zakres ubezpieczenia budowlanego Ekwiwalent pieniężny należy się przy stracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu [...]
thumb-1600

Na czym dokładnie polega ubezpieczenie od uderzenia pioruna?

Każdy z nas powinien zabezpieczyć się przed najbardziej szkodliwymi wydarzeniami losowymi. Służą do tego celu różnego rodzaju ubezpieczenia, wśród których najpopularniejsze wydaje się być ubezpieczenie majątkowe. Potencjalnych zagrożeń dla naszego mienia może być mnóstwo, a jednym z nich jest uderzenie pioruna. Uderzenie pioruna może stanowić zagrożenie zarówno dla naszego domu, [...]
thumb-1596

Czego dotyczy ubezpieczenie utraty czynszu?

Z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą związane są różnego rodzaju ubezpieczenia majątkowe, które mają chronić firmę przed utratą dochodów w wyniku nieplanowanych zdarzeń. Jednym z nich jest ubezpieczenie od utraty zysku, które związane jest z sytuacjami, w których zysk, poprzez pewne wypadki, nie może być osiągany. Niejako rozszerzeniem tego świadczenia jest [...]
thumb-1593

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie od utraty zysku?

Konkurencja to zjawisko, z jakim musi spotkać się każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje. Przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej musi on liczyć się z tym, iż jego rynkowi oponenci będą starali się odebrać mu część klientów i wpływów. Wszystko to sprawia, że każda przerwa w pracy [...]
thumb-1590

Czym jest ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych?

Działalność wielu przedsiębiorstw, głównie produkcyjnych, opiera się na posiadaniu sprawnego parku maszynowego. Z tego względu przedsiębiorstwa powinny zrobić wszystko, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć tego rodzaju mienie. Pozwalają na to oczywiście ubezpieczenia majątkowe, wśród których znajduje się m.in. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych. Obejmuje ono wszelkie szkody, które są spowodowane [...]