thumb-1607

Co może wchodzić w skład ubezpieczenia podróży zagranicznej?

Wybierając się w podróż, szczególnie za granicę, warto wykupić stosowne ubezpieczenie. Dokonując właściwego wyboru dostajemy bowiem gwarancję otrzymania niezbędnej pomocy niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia. Optymalne ubezpieczenie podróży zagranicznej zapewnia zwrot kosztów leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego, tak ważnego podczas przebywania poza granicami Polski. Z tytułu ubezpieczenia pokrywane są [...]
thumb-1603

Czym jest ubezpieczenie budowlane?

Istotą ubezpieczenia budowlanego, nazywanego też ubezpieczeniem ryzyk budowlanych, pozostaje zapewnienie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przy realizacji inwestycji budowlanych. Co ważne, ochroną objęte są zarówno szkody powstałe przy pracach kontraktowych i dotyczących mienia inwestora, jak i tego będącego własnością wykonawcy. Zakres ubezpieczenia budowlanego Ekwiwalent pieniężny należy się przy stracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu [...]
thumb-1600

Na czym dokładnie polega ubezpieczenie od uderzenia pioruna?

Każdy z nas powinien zabezpieczyć się przed najbardziej szkodliwymi wydarzeniami losowymi. Służą do tego celu różnego rodzaju ubezpieczenia, wśród których najpopularniejsze wydaje się być ubezpieczenie majątkowe. Potencjalnych zagrożeń dla naszego mienia może być mnóstwo, a jednym z nich jest uderzenie pioruna. Uderzenie pioruna może stanowić zagrożenie zarówno dla naszego domu, [...]