thumb-1596

Czego dotyczy ubezpieczenie utraty czynszu?

Z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą związane są różnego rodzaju ubezpieczenia majątkowe, które mają chronić firmę przed utratą dochodów w wyniku nieplanowanych zdarzeń. Jednym z nich jest ubezpieczenie od utraty zysku, które związane jest z sytuacjami, w których zysk, poprzez pewne wypadki, nie może być osiągany. Niejako rozszerzeniem tego świadczenia jest [...]
thumb-1593

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie od utraty zysku?

Konkurencja to zjawisko, z jakim musi spotkać się każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje. Przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej musi on liczyć się z tym, iż jego rynkowi oponenci będą starali się odebrać mu część klientów i wpływów. Wszystko to sprawia, że każda przerwa w pracy [...]
thumb-1590

Czym jest ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych?

Działalność wielu przedsiębiorstw, głównie produkcyjnych, opiera się na posiadaniu sprawnego parku maszynowego. Z tego względu przedsiębiorstwa powinny zrobić wszystko, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć tego rodzaju mienie. Pozwalają na to oczywiście ubezpieczenia majątkowe, wśród których znajduje się m.in. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych. Obejmuje ono wszelkie szkody, które są spowodowane [...]