thumb-1586

Na czym polega zasada actio directa?

Zasada actio directa jest jedną z ważniejszych zasad stosowanych obecnie w branży ubezpieczeniowej. Trudno sobie w ogóle wyobrazić obowiązkowe ubezpieczenia OC, na przykład komunikacyjne, bez zastosowania tej zasady. W art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego czytamy, że podmiot, który jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego [...]
thumb-1580

Czym jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (zwane również all risk) jest swego rodzaju systemem wyznaczania zakresu ubezpieczenia, w którym wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde zdarzenie niewyłączone w OWP. Tym samym all risk pozwala na uzyskanie odszkodowania za każde zdarzenie, które początkowo trudno zdefiniować, a które nie zostało wcześniej wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Jest [...]
thumb-1575

Co zabezpiecza ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo jest ubezpieczeniem towarów w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. Może obejmować zarówno transport drogowy, jak i kolejowy, lotniczy, morski czy kombinowany. W przypadku transportu krajowego leży zazwyczaj w gestii właściciela towaru, podczas gdy w transporcie międzynarodowym gestia ubezpieczeniowa może być ustalana pomiędzy stronami transakcji. Nie ma znaczenia, czy towary [...]