thumb-1519

Czym są usługi brokerskie?

Usługi brokerskie są usługami polegającymi na szeroko pojętym pośrednictwie ubezpieczeniowym pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. W przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego broker reprezentuje wyłącznie klienta, co oznacza, że nie może pozostawać w stosunku pracy z żadnym ubezpieczycielem. Tym samym usługi brokerskie są usługami niezależnymi, w których skład wchodzi szereg działań mających na [...]
Blog Miniatura

Czym jest gwarancja wadialna?

Gwarancja wadialna, zwana również gwarancją przetargową, jest jedną z form wadium wnoszonego podczas startowania przez oferenta w procedurze przetargowej. Wiadomym jest, że biorąc udział w przetargu, należy złożyć wadium, które zabezpiecza interesy strony organizującej przetarg. Wadium może przyjąć tradycyjną formę, czyli kwoty pieniężnej o określonej wysokości, może również zostać zastąpione [...]