Blog Miniatura

Jak działają ubezpieczenia lotnicze?

Koszt ubezpieczenia lotniczego wliczony jest w cenę biletu. Oznacza to, że wysokość kwoty, jaką musimy zapłacić za bilet, zależy nie tylko od standardu lotu czy długości trasy, ale również od rodzaju działań ubezpieczeniowych, jakimi jesteśmy objęci. Podstawowy pakiet ubezpieczeń lotniczych obejmuje głównie ochronę bagażu. Ochrona dotyczy zgubienia, uszkodzenia lub niedostarczenia [...]
Blog Miniatura

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie transportowe

Wybierając ubezpieczenie transportowe warto pamiętać o wielu czynnikach, ponieważ działalność transportowa, szczególnie międzynarodowa, jest ryzykownym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Odpowiednie ubezpieczenie takiej działalności jest warunkiem koniecznym do tego, żeby ewentualne problemy w przewozie towarów niosły za sobą możliwie niewielkie konsekwencje. Kluczowym aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest oczywiście zakres [...]
Blog Miniatura

Czym jest wypadek ubezpieczeniowy?

Wypadek ubezpieczeniowy jest zdarzeniem losowym, którego wystąpienie powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. Innymi słowy powstanie wypadku ubezpieczeniowego rodzi skutek prawny, który polega na wypłacie kwoty określonej w umowie pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym podmiotem. Oznacza to, że wypadek ubezpieczeniowy jest zdarzeniem losowym, które występuje ze statystyczną prawidłowością, a tym samym [...]
Blog Miniatura

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia na życie to produkty, mające przede wszystkim za zadanie zapewnić świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. W ostatnich latach rola ubezpieczeń na życie zdecydowanie wzrosła. Rozszerzone zostały też funkcje takich produktów. Polisy, na życie prócz charakteru ochronnego, mogą dziś służyć także jako produkt [...]