thumb-1521

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest upoważnieniem udzielanym przez jedną osobę (zwanej w tym wypadku mocodawcą) osobie drugiej (pełnomocnikowi). Na podstawie pełnomocnictwa pełnomocnik zyskuje możliwość wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy, co oznacza, że skutki tych czynności przechodzą nie na niego, lecz na mocodawcę. Co bardzo istotne, pełnomocnik może reprezentować mocodawcę wyłącznie w zakresie [...]
thumb-1523

Co to jest świadczenie ubezpieczeniowe?

Świadczenie ubezpieczeniowe jest kwotą wypłacaną przez ubezpieczyciela ubezpieczonym lub uposażonym. Świadczenie wypłacane jest jedynie wówczas, gdy nastąpi konkretne zdarzenie uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej. Kolejnym warunkiem koniecznym do wypłacenia świadczeń są obowiązkowe lub dobrowolne składki, w zależności od rodzaju umowy ubezpieczeniowej, opłacane przez ubezpieczonego. Wysokość świadczenia oraz prawo do jego otrzymywania [...]
thumb-1527

Jak wygląda dobre ubezpieczenie przewoźnika?

Przewoźnicy drogowi wykonując swoją działalność narażeniu są na szereg zdarzeń – na drodze zawsze może się coś wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego powinni się zabezpieczyć poprzez ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym. Dzięki niemu można zabezpieczysz się przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub [...]
Blog Miniatura

Co to jest zielona karta?

Oficjalna nazwa tzw. zielonej karty brzmi Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego. Zielona karta jest ubezpieczeniem OC kierowcy podróżującego w państwach nienależących do Unii Europejskiej. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona polisą od odpowiedzialności cywilnej dotyczących szkód wyrządzonych wskutek wypadku drogowego. Państwa, w których powyższa polisa jest respektowana, zrzeszone są w tzw. [...]