thumb-1529

Jakie ryzyko zabezpiecza gwarancja usunięcia wad i usterek?

Gwarancja usunięcia wad i usterek, będąca jednym z rodzajów gwarancji kontraktowych, stanowi swoiste zabezpieczenie dla inwestora na wypadek ewentualnych usterek i wad wykrytych w zrealizowanym kontrakcie. Przeważnie zostają one ujawnione już po czynności podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jednak dzięki istnieniu gwarancji usunięcia wad i usterek mogą zostać usunięte w sposób właściwy [...]
thumb-1538

Jakie są typy brokerów?

Broker to inaczej niezależny pośrednik pomiędzy osobą bądź instytucją zamierzającą się ubezpieczyć a towarzystwem ubezpieczeniowym. W przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego nie reprezentuje ubezpieczyciela, lecz klienta, wykonując w jego imieniu czynności w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo. Zgodnie z Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym do wykonywania działalności brokerskiej niezbędne jest zezwolenie Komisji [...]