thumb-1533

Jakie są metody rozliczania szkody?

Istnieją dwa warianty likwidacji szkód komunikacyjnych: kosztorysowy i serwisowy.   Wariant kosztorysowy (gotówkowy) – odszkodowanie ustalane jest w oparciu o kosztorys sporządzony przez Ubezpieczyciela. Wycena szkód jest dokonywana przez rzeczoznawcę powołanego przez Ubezpieczyciela, na podstawie indywidualnej oceny uszkodzeń pojazdu związanych z przedmiotowym zdarzeniem. W tym wariancie wartość części i materiałów niezbędnych [...]
thumb-1536

Co to jest alokacja?

W ekonomii alokacją nazywa się przydzielenie jakiegoś zasobu, niekoniecznie pieniędzy, do jakiegoś procesu. Jest ona jednym z elementów planowania strategicznego, związanego z użyciem dostępnych środków. Ostatecznym celem alokacji jest odniesienie wymiernych korzyści w przyszłości. Warto pamiętać, że alokacja polega głównie na gospodarowaniu zasobami, których ilość jest ograniczona. Oznacza to, że [...]
thumb-1540

Co to jest OWU?

OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, są przepisami prawnymi zawartymi w każdej umowie ubezpieczeniowej. OWU określają przede wszystkim przedmiot oraz zakres ubezpieczenia, czyli to, co ubezpieczamy, oraz od jakich ryzyk. Poza tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajduje się wykaz praw i obowiązków obydwu stron podpisujących polisę ubezpieczeniową, sposób określenia wysokości powstałej [...]