thumb-1542

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Jakie warunki formalne powinna spełnić osoba fizyczna aby mieć prawo do mówienia o sobie, że jest brokerem ubezpieczeniowym? Nie jest ich wiele i nie są trudne do wykonania. Dostęp do zawodu nie jest ograniczony restrykcyjnymi wymaganiami formalnymi jak też wysokimi nakładami finansowymi.   Każda osoba fizyczna będąca brokerem ubezpieczeniowym czy [...]
thumb-1544

Co to jest identyfikacja ryzyka?

Identyfikacja ryzyka jest najważniejszym elementem procesu zarządzania ryzykiem w każdej organizacji, podczas każdej operacji czy w każdym projekcie, w kontekście których istnieje możliwość odniesienia porażki. Warto zauważyć, że w omawianym kontekście termin „porażka” nie jest równoznaczny z całkowitą i nieodwracalną klęską, tylko dotyczy niezrealizowania wszystkich postawionych celów w zamierzonym zakresie. [...]
thumb-1546

Co to jest autocasco?

Autocasco, zwane potocznie AC, jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym dotyczącym pojazdu oraz jego wyposażenia, zarówno podstawowego, jak i dodatkowego, wyszczególnionego przez klienta w podpisanej umowie. Ubezpieczenie obejmuje głównie uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu powstałe w wyniku kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego, a także kilka innych okoliczności. Należą do nich m.in. kolizja bez winy [...]
Blog Miniatura

U nas takie rzeczy się nie zdarzają!

Może zabrzmi to nieco patetycznie, ale zależy nam, aby budować świadomość ubezpieczeniową wśród swoich Klientów. Dotyczy to w szczególności biznesu municypalnego, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia. Zazwyczaj naszym zadaniem jest zbudowanie od podstaw kompleksowego programu ubezpieczenia. Jego ważnym elementem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które tak często, również przez przedsiębiorców, [...]
Blog Miniatura

A czy Ty jesteś "prawdziwym" brokerem?

Nie jest tak, że kiedykolwiek mianem brokera ubezpieczeniowego mógł się legitymować każdy. Nie zmieniła tego również reforma Pana Ministra Gowina. Nadal, aby być brokerem, należy spełnić kilka wymogów.   Zawód brokera ubezpieczeniowego jest szczegółowo określony w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jakim zajmuje się broker ubezpieczeniowy polega na wykonywaniu [...]