Blog Miniatura

Kto powinien skorzystać z gwarancji kontraktowych?

Gwarancje kontraktowe to pisemne zobowiązanie się zakładu ubezpieczeń do wypłaty beneficjentowi kwoty, której wysokość nie przekracza wartości sumy gwarancyjnej. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy wnioskodawca (zobowiązana strona) nie wywiązał się ze zobowiązania, które objęte było gwarancją oraz wynikało z określonych przepisów prawa (zawarta umowa). Dokumenty tego rodzaju są adresowane [...]
Blog Miniatura

Kiedy potrzebuję gwarancji zwrotu zaliczki?

Gwarancja zwrotu zaliczki jest dokumentem wymaganym przez inwestora finansującego wykonanie danego kontraktu i wypłacającego zaliczkę wykonawcy. Jest ona potrzebna wówczas, gdy wykonawca nie wywiązał się z umowy (nie wykonał jej), a także odmówił zwrotu zaliczki, która została wpłacona przez inwestora w ramach umowy. Kwota określana mianem zaliczki przeważnie jest wykorzystywana [...]
Blog Miniatura

Kiedy potrzebuję gwarancji zapłaty kaucji?

Gwarancja zapłaty kaucji jest kierowana do wszystkich tych podmiotów, które mają obowiązek zabezpieczenia swych płatności w postaci gwarancji, co skutkuje dla nich zwolnieniem z wpłacania zaliczki lub kaucji. Gwarancja ta przydaje się zwłaszcza w przypadkach płatności z tytułu umowy o najem. I tak na przykład, jeżeli najemca zaniecha płacenia czynszu, [...]
Blog Miniatura

Należyte wykonanie (przedmiotu) umowy