Blog Miniatura

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem w czynnościach związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami broker ubezpieczeniowy musi posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz być wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Tyle teorii. W praktyce broker, na mocy pełnomocnictwa, reprezentuje klienta przed towarzystwami [...]
Blog Miniatura

Na jaki czas może być udzielona gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym bierze ono na siebie obowiązek wypłaty świadczenia finansowego na rzecz beneficjenta, w sytuacji gdy kontrahent nie reguluje swoich zobowiązań zapisanych w gwarancji. Gwarancje ubezpieczeniowe są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym pomiędzy podmiotami gospodarczymi jako jedna z form zabezpieczenia zobowiązań wynikających z zawieranych [...]
thumb-1451

Co to jest świadczenie ubezpieczeniowe?

Zawierając umowę z ubezpieczycielem zabezpieczamy finansowo siebie lub najbliższych na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Ze względu na rodzaj ubezpieczenia różne będą świadczenia, których obowiązek realizacji ma towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku ubezpieczenia majątku, czy to ruchomości czy nieruchomości świadczeniem ubezpieczeniowym będzie odszkodowanie za szkodę, która powstała w wyniku wypadku przewidzianego w zawartej [...]