Blog Miniatura

Klauzula 18.4 FIDIC a ubezpieczenia

Klauzula 18.4 FIDIC – NNW czy OC Pracodawcy?   Czerwona Książka FIDIC to najczęściej stosowane przy inwestycjach strukturalnych oraz innych znaczących kontraktach budowlanych regulacje stanowiące szkielet umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą tzw. warunki ogólne. W zależności od indywidualnego zamierzenia inwestycyjnego wprowadza się tak zwane warunki szczególne zawierające klauzule dostosowane każdorazowo [...]
Blog Miniatura

Wadium po nowelizacji PZP

Kilka dni temu weszła w życie nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych. Prócz kwestii m.in. takich jak wyższe progi obligujące do stosowania ustawy, ograniczenie stosowania kryterium wyłącznie ceny,  poleganie na potencjale podmiotów trzecich, zmiany dotknęły również paragrafy dotyczące wadium.    Zmianie uległ słynny już art. 46 par. 4a, który zdążył napsuć krwi [...]
Blog Miniatura

Hej Stary – gdzie moja gwarancja?

Przedsiębiorcy, chcący uzyskać gwarancję ubezpieczeniową, muszą zdawać sobie sprawę z realnych problemów jakie mogą pojawić się w roku pozyskiwania takiej formy zabezpieczenia kontraktu.   Rozpatrując kwestie od strony Beneficjenta (Zamawiającego) przyczynami problemów może być: Wzór gwarancji, nawet po dokonanych korektach, jest nie akceptowalny przez Beneficjenta. Osoba Gwaranta nie jest mile [...]
Blog Miniatura

Wydanie gwarancji – krok po kroku

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć etapy wydania gwarancji ubezpieczeniowej. Startujemy w chwili, kiedy pojawia się zapotrzebowanie na gwarancję – czyli podpisywany jest kontrakt lub jest on na takim etapie, kiedy przedłożenie gwarancji jest albo wymagane, albo na rękę wykonawcy.   Etap pierwszy – wniosek Wykonawca zleca wystawcy (gwarantowi, który w [...]
Blog Miniatura

Jak się zabezpiecza gwarancję?

Tak, jak pisaliśmy w poprzednim wpisie o gwarancjach, jeśli dojdzie do wypłaty z gwarancji, podmiot który tę gwarancję wystawił ma roszczenie zwrotne do Zlecającego gwarancję, który musi zwrócić wypłaconą kwotę.   Stąd w praktyce każdej wydanej gwarancji towarzyszy jej odpowiednie zabezpieczenie. Sposób zabezpieczenia możemy rozpatrywać przez jego rodzaj oraz kwotę. [...]
Blog Miniatura

Gwarancje ubezpieczeniowe – podstawy

Ten post powinien być pierwszym na naszym blogu. To właśnie temat gwarancji ubezpieczeniowych jest nam najbliższy z zawodowego punktu widzenia. Przeglądając zasoby sieci prócz jednego adresu nie natknęliśmy się na miejsce, w którym można byłoby się dowiedzieć czegoś więcej niż wynika to z frazesów w folderach reklamowych firm ubezpieczeniowych. Często, [...]