Blog Miniatura

Gwarancja ubezpieczeniowa a szkody w środowisku

Zgodnie z brzemieniem art. 187 ustawy Prawo ochrony środowiska, który dopuszcza, w przypadku szczególnie ważnego interesu społecznego związanego z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniach wydawanych przez organ ochrony środowiska, ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz [...]
Blog Miniatura

Szkody w środowisku a warunki ubezpieczenia OC ogólnej

Jakiś czas temu zmieniły się przepisy faktycznie dotyczące dużej części polskich przedsiębiorców. Ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 75  poz. 493) wprowadzono odpowiedzialność za szkody w środowisku w zakres znacznie wykraczającym, niż udzielana ochrona wynikająca z zastosowania odpowiedniego rozszerzenia [...]